Ukoliko imate pitanja, možete da kontaktirate sa nama elektronskom poštom na adrese:

  • Nikola Savanović – nsavanovic@singidunum.ac.rs
  • Aleksandar Jevremović – ajevremovic@singidunum.ac.rs

Adresa:
Univerzitet Singidunum
Danijelova 32
11000 Beograd
Srbija