CCNA Routing and Switching kurs u trajanju od tri meseca za obuku i četiri meseca predviđenih za polaganje za zainteresovane studente Univerziteta Singidunum. Polaznici će proći kroz sva četiri semestra predviđena CCNA Routing and Switching kursom. Predavanja i vežbe će se odvijati u skladu sa definisanom agendom koju možete pogledati ovde.

Ovaj kurs Vam ne pruža samo osnovne informacije potrebne za dobijanje CCNA sertifikata, već uključuje i veoma složene praktične vežbe koje će Vas pripremiti za rad u praksi. U radu sa instruktorima, kroz prenošenje bogatog iskustva iz prakse, polaznici su u prilici da rešavaju tipične probleme koji se javljaju u savremenim poslovnim informacionim okruženjima.

Agenda Cisco CCNA Routing and Switching kursa po semestrima:

Prvi semestar – Introduction to Networks

 • Exploring the Network
 • Configuring a Network Operating System
 • Network Protocols and Communications
 • Network Access
 • Ethernet
 • Network Layer
 • Transport Layer
 • IP Addressing
 • Sub-netting IP Networks
 • Application Layer
 • It’s a Network

Drugi semestar – Routing and Switching Essentials

 • Introduction to Switched Networks
 • Basic Switching Concepts and Configuration
 • VLANs
 • Routing Concepts
 • Inter-VLAN Routing
 • Static Routing
 • Routing Dynamically
 • Single-Area OSPF
 • Access Control Lists
 • DHCP
 • Network Address Translation for IPv4

Treći semestar – Scaling Networks

 • Introduction to Scaling Networks
 • LAN Redundancy
 • Link Aggregation
 • Wireless LANs
 • Adjust and Troubleshoot Single-Area OSPF
 • Multi-area OSPF
 • EIGRP
 • EIGRP Advanced Configurations and Troubleshooting
 • IOS Images and Licensing

Četvrti semestar – Connecting Networks

 • Hierarchical Network Design
 • Connecting to the WAN
 • Point-to-Point Connections
 • Frame Relay
 • Network Address Translation for IPv4
 • Broadband Solutions
 • Securing Site-to-Site Connectivity
 • Monitoring the Network
 • Troubleshooting the Network

Prijava za kurs Agenda kursa